Board of Deacons

2019-2021 DCBC Hruaitu Khrihfa Upa hna cu: 

Chairman: Pu No Kham (214-608-0343)

Secretary: Pu Lal Dik (214-607-5817)

Treasurer: Pu John Thawng Lian (469-441-3924)

Media

 

2019 to 2020